× A lapon való további böngészésével elfogadja, hogy a White Water Kft sütiket használ honlapján, a felhasználói élményt továbbfejlesztése céljából.

white-water.hu

Indoor tréningek

Tréningjeink

Általában indoor, - illetve igény esetén outdoor tréningek formájában szervezzük. A résztvevők egymásra épülő játékos feladatokon, páros és csoportos tréninggyakorlatokon keresztül, lépésről-lépésre sajátítják el mindazt, amit később munkahelyükön, csapataikban is hatékonyan fognak tudni alkalmazni.

Együttműködő partnerünk a New Code Kft. akkreditált felnőttképzési intézmény, akkreditált programokkal. Fő tevékenységük az oktatás, modellezés és tanácsadás vállalati és egyéni partnereink részére.

Munkatársai képzett, sok éves munka és vezetői gyakorlattal rendelkező közgazdászok, mérnökök, pszichológusok, pedagógusok.

Oktatási és tanácsadási tevékenységük a kereskedelem, pénzügy, kommunikáció és szervezetfejlesztés területén kimagaslóak.

Üzleti képzések

Csapatépítés

Csapattagokként magunk is közösséget vállalunk a többiekkel. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy a csapattagok az összetartást, az eggyé tartozás élményét újra és újra hasznosítani tudják. Egy pontosan egyeztetett munkamenet megvalósítása során felismerhetjük, mérlegre tehetjük egymás, saját és közös képességeinket. Egyben azt is felfedezhetjük, hogy amit eddig magunk és csapatunk teljesítő képességéről hittünk, bármikor túlszárnyalható.

Kommunikáció

Kommunikálni, annyit tesz, érintkezni, azaz kapcsolatot teremteni és - fenntartani másokkal; információt közölni, cserélni. Érintkezni pedig úgy lehet, ha hagyjuk, hogy valóban találkozzunk egymással. Gyakran feszegetett kérdés a kommunikáció hatékonysága. Mint minden folyamatnak, a hatékony kommunikációnak is van szerkezete, és ez az Ön számára is könnyedén elsajátítható.

Coaching

A személyes, egyéni tanácsadás, segít megerősödni, növeli kitartásunkat. Mindezt Önhöz igazodva, együttműködve, szakszerűen, az Ön által képviselt szervezet igényeinek megfelelően nyújtjuk. Így aztán a kiegyensúlyozott, hatékony működés (gondolkodásmódjában, élményeinek feldolgozásában) saját szokásává válhat.

Rendszerszemlélet

A rendszerszemlélet fogalmának értelmezése nem egységes. Egyesek szerint szemléletmód, mások pedig általánosabb érvényű, fokozatosan kiépülő, önállósuló tudományágként értelmezik. Egy komplex megközelítési módszer, amelynek alapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az alkotóelemek halmaza, hanem annál több, a részek együttesként viselkedő egysége.

Vezetőképzés

Cégünk azt tűzte ki célul, hogy a legkiválóbban adhassuk át, hogyan érdemes szervezetet, céget, embereket vezetni. A jó vezető az, akit szívesen követnek - beosztottjai bizalommal, rugalmasan alkalmazkodnak változtatásaihoz, amiért ő felelősséget vállal, Ennek tudatában dönt és tisztában van döntése következményeivel.

Szervezetfejlesztés

Szervezetet meghatározott céllal és érdekkel hozunk létre. A szervezetet rendszerszemléletű megközelítéssel úgy jellemezhetjük, hogy a részek (egyének, csoportok) bár hordoznak információt az egészről (a szervezetről) de az egész több, mint részeinek összessége. Ahhoz hogy szervezetként a kívánt irányba tudjunk haladni, szükségünk van bizonyos személyes és közösségi képességek kialakítására is: mint alkotóerő, hiteles és tudatos viselkedés, közös gondolkodás, beszélgetés, összefüggések felismerése.

Hatékonyság

Munkánkat érdemes úgy végezni, hogy az számunkra, munkatársaink számára, illetve az adott helyzetben, az egész rendszer javát szolgálja. Miként saját elvárásunkhoz, avagy az adott helyzethez és célunkhoz igazodva kommunikálunk, gondolkodunk és cselekszünk, úgy az idővel való kapcsolatunkat is érdemes megfelelően kialakítanunk.

Értékesítés

Az eladás folyamatáról már sokszor, sokféleképpen vélekedhettünk. Mi, az eladás mellett a vásárlás folyamatát is szeretnénk megvizsgálni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan működik a vevő. Az érték a csere örömében rejlik. Önkéntelenül is ezt tesszük nap mint nap, amikor egymásnak valamit adni akarunk. Az értékesítés folyamatának tudatában lenni és ennek irányítását a kezünkben tartani – ez az igazi mesterség!

Pénzügy

A pénzügy pontos működéséhez és ismeretéhez fontos különbséget tenni az olyan alapfogalmakban, mint: számvitel, pénzügy, kontrolling, vezetői számvitel, hazai számvitel, nemzetközi számvitel, tervezés és ellenőrzés. Ha elsajátítjuk, majd alkalmazzuk rendszerszemléletű pénzügyi ismereteinket akkor felismerhetjük, hogy az egy részre vonatkozó, igaznak tűnő következtetés az egész ismeretében mást jelenthet. Így nyeri el egyensúlyát a rendszer.

Stratégia

A stratégia a cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérésé érdekében, ami gyakran az úgymond "győzelem" vagy probléma megoldás. Napjainkban ez a terminus már sokkal szerteágazóbb jelentéstartalommal rendelkezik. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg.

Tréningjeink részletes leírása (PDF)